SPOLEČNĚ BUDEME DĚLAT KRÁSNÉ KNIHY

Dluhopisy EMITENTA OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, společnosti pro vydávání encyklopedické literatury, s.r.o., cenné papíry na jméno, byly emitovány dne 14. 08. 2017 s cílem přispět k rozvoji české kultury. Významné české nakladatelství, nesoucí jméno nejznámějšího českého nakladatele Jana Otty, přichází s tímto způsobem financování jako první. Umožňuje milovníkům krásných knih prostřednictvím dluhopisů přímo investovat do jejich přípravy a vydávání. OTTOVO NAKLADATELSTVÍ prostředky získané z této emise dluhopisů využije právě k výrobě původních českých knižních titulů před letošními Vánoci a v prvním pololetí příštího roku.

DLUHOPISY ON I přinášejí pevný roční úrok 6,15 % z jejich nominální hodnoty. Datum splatnosti emise 14. 08. 2020.

Více informací na emisní podmínky eminenta.