Nejnovější publikace historika Jana B. Uhlíře přibližuje raketový vzestup a strmý pád bývalého poslance Národního shromáždění Republiky Československé K. H. Franka. Předkládaná publikace se na téměř 1500 snímcích, z drtivé většiny dosud nepublikovaných, soustřeďuje na vrcholné období života jednoho z nejmocnějších mužů Protektorátu Čechy a Morava. Tato kniha, unikátní nejen svým obsahem, ale rovněž rozsahem, je určena jak odborníkům a zájemcům o dějiny Protektorátu Čechy a Morava a Třetí říše, tak široké veřejnosti, jejíž zájem o problematiku moderních českých dějin a totalitních režimů rok od roku stoupá. Knihu zakupte na našem e-shopu, nebo u oblíbených knihkupců.