Felix Háj
27. května 1887
Mníšek pod Brdy

25. července 1934
Mníšek pod Brdy
Pod literárním pseudonymem Felix Háj publikovala svá díla prozaička Marie Wagnerová, rozená Černá. Pocházela z přísně katolické rodiny řídícího učitele katolické školy. Po maturitě na učitelském ústavu v Českých Budějovicích se vrátila do rodného Mníšku, kde se provdala za místního učitele a působila jako varhanice a učitelka hudby a zpěvu. Manželství ovšem nebylo šťastné a skončilo rozvodem, což tehdejší maloměstskou společnost šokovalo. Marie Wagnerová poté žila se synem u rodičů a pracovala jako hospodyně na faře. Přesto zůstala veřejně činná, pořádala různé besídky a byla členkou Družiny literární a umělecké. Proslavila se zejména jako autorka idylicky laděných románů pro mládež, které se drží v oblibě i v současnosti, zejména cyklus o nyní již legendárním Kájovi Maříkovi. Jednotlivé díly zachycují život tohoto chlapce a jeho životní lásky Zdeni od školních let až k dospělosti a rodičovství. Za zmínku stojí rovněž další rozsáhlý cyklus Řídících Márinka. Autorčiny prózy pro dospělé nedosáhly takového úspěchu ani u kritiky, ani u čtenářů – patrně právě proto, že Wagnerová je nejsilnější v líčení čisté, prosté, bezelstné a upřímné dětské duše.